biểu hiện nam giới vô sinh

Những dấu hiệu của vô sinh ở nam giới

Các dấu hiệu nêu trên thuộc dạng vô sinh thứ phát. Vô sinh nguyên phát là vô sinh bẩm sinh không thể chữa trị. Một